Ресторативно движение

restorative_exercise_logo
Ресторативното движение е система за физикално изследване и оценка на опорно-двигателния апарат и корективни упражнения за възстановяване и подравняване на цялото тяло. Базирайки се на кинезиология, биомеханика, анатомия, физиология и физика, са избрани и описани 25 анатомични точки. Тяхното центроване (статично и динамично) е обективен маркер за ефективен/ оптимизиран модел на движение и оптимална функция. В резултат: – изграждаме балансиран мускулен тонус, – намаляваме нежеланото тък...
More