Въпросник КРР /Wilson, 2007/ Деца от 8г.0м. – 9г.11м.

/
1. Детето Ви хвърля топка по правилен модел.
2. Детето Ви хваща малка топка /тенис топка/ от разстояние 2 - 2.5м.
3. Детето Ви удря подадена топка или перо с бата /хилка /ракета точно.
4. Детето Ви лесно прескача препятствия в градината или в игрова обстановка.
5. Вашето дете тича със скоростта и по начина, по който го правят другите деца от същата възраст и пол.
6. Може ли детето Ви да започне, следва стъпка по стъпка и завърши по-сложна двигателна задача, съставена от няколко действия?
7. Скоростта, с която детето Ви пише /рисува/ е достатъчна, за да работи наравно с другите деца в класа.
8. Изписването на печатни /ръкописни букви, цифри и думи е четливо и точно /за по-малките - рисунките са разпознаваеми/.
9. Детето Ви използва подходящ натиск /усилие/ при писането и рисуването - без прекален натиск с пишещото средство или прекалено стискане. Следата не е нито прекалено дебела и тъмна, нито прекалено лека.
10. Детето Ви изрязва картинки или форми точно и с лекота.
11. Детето Ви се интересува и харесва участието в спортове и активни игри, които изискват добри двигателни умения.
12. Детето Ви учи нови двигатилни умения /напр. плуване, ролери и др./ с лекота и не му е необходимо повече време, отколкото на другите деца, за да достигне тяхното ниво.
13. Вашето дете се справя бързо с подреждането, обуването, връзването на връзките, обличането и др. ежедневни активности.
14. Вашето дете може да се опише като сръчно, пъргаво и координирано - т.е. за него изобщо не важи определението: "слон в стъкларски магазин".
15. Детето Ви може да седи изправено дълго време без да се изморява и без да изглежда все едно се свлича и изляга на стола.
Имаме нужда от допълнителни данни, за да обработим въпросника. Благодарим Ви за съдействието!
Моля, попълнете полето за име.
Име на детето (във връзка с Закона за защита на личните данни, моля попълнете избрано от Вас за целта потребителско име /код или прякор):
Моля, попълнете датата на раждане на детето.
Дата на раждане на детето:
Моля, изберете пол.
Биологичен пол на детето:
Мъжки
Женски
Моля, изберете отговор на въпроса.
Детето, за което попълвате въпросника, има ли поставена някоя от следните диагнози от лекар към настоящия момент?
Не
Диспраксия на развитието, координационно разстройство на развитието, специфични нарушения в развитието на двигателните функции
Дислексия, дисграфия, специфични разстройства в развитието на речта и езика
Хиперактивност с дефицит на вниманието или дефицит на вниманието
Разстройства в аутистичния спектър или Аспергер синдром
Специфични разстройства в развитието на училищните умения
Неврологично, невро-мускулно или генетично заболяване
Друго
Моля, отговорете на въпроса.
Желаете ли да получавате допълнителна информация във връзка с публикации или провеждани мероприятия по темата в бъдеще?
Не
Да
Email
Изпращане на отговорите
Review Answers