Въпросник КРР 16+ – минало и настояще (Kirby & Rosenblum, 2008)

/
Част 1: Като дете 1. Срещали ли сте затруднения с активности от сферата на самообслужването - напр. завръзването на връзките на обувките, закопчаването на копчета или ципове?
2. Срещали ли сте затруднения да се храните без да се покапете и оцапате дрехите си?
3. Срещали ли сте затруднения когато сте се учили да карате колело /в сравнение с връстниците си/?
4. Срещали ли сте затруднения при отборните игри в училище /футбол, народна топка, волейбол, баскетбол/, да хванете и подадете топка точно?
5. Срещали ли сте затруднения да пишете четливо? /така, че другите да могат да разчитат почерка Ви/
6. Срещали ли сте затруднения да пишете толкова бързо, колкото съучениците Ви?
7. Сблъсквали ли сте се с хора и предмети, спъвали ли сте се в разни неща по-често от другите деца?
8. Срещали ли сте затруднения /повече от другите деца/ при задачите за изпълнение в часовете по труд и творчество /бит и техника?
9. Срещали ли сте затруднения при подреждането /намирането на "неща" в стаята Ви?
10. Чували ли сте околните Ви да коментират, че сте несръчен/а или тромав/а, че сте некоординиран/а?
Част 2: Към настоящия момент 1. Срещате ли затруднения при бръснене или гримиране?
2. Срещате ли затруднения при хранене с нож и вилица?
3. Срещате ли затруднения при хобита, които изискват добра координация?
4. Срещате ли трудности да пишете четливо и бързо?
5. Можете ли да пишете толкова бързо, колкото връстниците си?
6. Срещате ли затруднения да си разчитате собствения почерк?
7. Срещате ли затруднения, когато трябва да препишете /прерисувате нещо без грешки?
8. Срещате ли затруднения при подреждането /намирането на предмети "неща" в стаята /апартамента Ви?
9. Срещате ли затруднения при ориентирането, когато посещавате някоя сграда за първи път?
10. Околните смятат ли Ви за неорганизиран/а или хаотичен/а?
11. Трудно ли Ви е да седите спокойно, чувствате ли се все едно "не ви свърта" на едно място?
12. Случва ли Ви се често да губите или забравяте лични вещи?
13. Можете ли да кажете, че се бутате, разливате или чупите разни неща около вас?
14. Можете ли да кажете, че сте по-бавен/а в сутрешните си приготовления за работа /училище от връстниците /колегите Ви?
15. По-бавно и трудно ли беше за Вас усвояването на шофьорските умения, ако съдите по вашите връстници /колеги /приятели?
16. Трудно ли е за другите да разчитат почерка Ви?
17. Избягвате ли хобита, които изискват добра координация?
18. Предпочитате ли да прекарвате свободното си време в усамотение пред това да сте с приятели /компания?
19. Избягвате ли отборни игри /спортове?
20. Предпочитате ли, ако спортувате да го правите индивидуално пред това да сте с други хора/отбор?
21. Избягвате ли /избягвали ли сте ходене по клубове /танци във възрастта между 16 - 30г?
22. Ако сте шофьор - срещате ли трудности с паркирането?
23. Срещате ли затруднения да готвите без да използвате полуфабрикати?
24. Затруднявате ли се при приготвянето на багаж за пътуване?
25. Имате ли затруднения със сгъването и прегледното подреждане на дрехи?
26. Имате ли затруднения при управлението на личните си парични средства?
27. Трудно ли Ви е да правите две неща едновременно? /напр. да водите разговор докато шофирате или готвите, чистите.../
28. Срещате ли затруднения при преценката на разстоянията /напр. при паркиране или минаване през/покрай/под обекти и предмети/?
29. Затруднявате ли се при планирането в ежедневието си?
30. Усещате ли, че в определени ситуации се разсейвате?
Имаме нужда от допълнителни данни, за да обработим въпросника. Благодарим Ви за съдействието!
Моля, попълнете полето за име.
Име (във връзка с Закона за защита на личните данни, моля попълнете избрано от Вас за целта потребителско име /код или прякор):
Моля, попълнете датата на раждане на детето.
Дата на раждане:
Моля, изберете пол.
Биологичен пол
Мъжки
Женски
Моля, изберете отговор на въпроса.
Имате ли поставена някоя от следните диагнози от лекар към настоящия момент? Моля изберете:
Не
Диспраксия на развитието, координационно разстройство на развитието, специфични нарушения в развитието на двигателните функции
Дислексия, дисграфия, специфични разстройства в развитието на речта и езика
Хиперактивност с дефицит на вниманието или дефицит на вниманието
Разстройства в аутистичния спектър или Аспергер синдром
Специфични разстройства в развитието на училищните умения
Неврологично, невро-мускулно или генетично заболяване
Друго
Моля, отговорете на въпроса.
Желаете ли да получавате допълнителна информация във връзка с публикации или провеждани мероприятия по темата в бъдеще?
Не
Да
Моля, изберете отговор на въпроса.
Статус на попълващия
Ученик
Студент редовно обучение
Студент редовно обучение, Работещ
Судент задочно обучение
Судент задочно обучение, Работещ
Работещ
Пенсионер
Пенсионер,Работещ
Пенсионер по болест
Email
Изпращане на отговорите
Review Answers