Въпросник КРР /Wilson, 2007/ Деца от 10г.0м. – 15г.

/
1. Детето Ви хвърля топка по правилен модел.
2. Детето Ви хваща малка топка /тенис топка/ от разстояние 2 - 2.5м.
3. Детето Ви удря подадена топка или перо с бата /хилка /ракета точно.
4. Детето Ви лесно прескача препятствия в градината или в игрова обстановка.
5. Вашето дете тича със скоростта и по начина, по който го правят другите деца от същата възраст и пол.
6. Може ли детето Ви да започне, следва стъпка по стъпка и завърши по-сложна двигателна задача, съставена от няколко действия?
7. Скоростта, с която детето Ви пише /рисува/ е достатъчна, за да работи наравно с другите деца в класа.
8. Изписването на печатни /ръкописни букви, цифри и думи е четливо и точно /за по-малките - рисунките са разпознаваеми/.
9. Детето Ви използва подходящ натиск /усилие/ при писането и рисуването - без прекален натиск с пишещото средство или прекалено стискане. Следата не е нито прекалено дебела и тъмна, нито прекалено лека.
10. Детето Ви изрязва картинки или форми точно и с лекота.
11. Детето Ви се интересува и харесва участието в спортове и активни игри, които изискват добри двигателни умения.
12. Детето Ви учи нови двигатилни умения /напр. плуване, ролери и др./ с лекота и не му е необходимо повече време, отколкото на другите деца, за да достигне тяхното ниво.
13. Вашето дете се справя бързо с подреждането, обуването, връзването на връзките, обличането и др. ежедневни активности.
14. Вашето дете може да се опише като сръчно, пъргаво и координирано - т.е. за него изобщо не важи определението: "слон в стъкларски магазин".
15. Детето Ви може да седи изправено дълго време без да се изморява и без да изглежда все едно се свлича и изляга на стола.
Имаме нужда от допълнителни данни, за да обработим въпросника. Благодарим Ви за съдействието!
Моля, попълнете полето за име.
Име на детето (във връзка с Закона за защита на личните данни, моля попълнете избрано от Вас за целта потребителско име /код или прякор):
Моля, попълнете датата на раждане на детето.
Дата на раждане на детето:
Моля, изберете пол.
Биологичен пол на детето:
Мъжки
Женски
Моля, изберете отговор на въпроса.
Детето, за което попълвате въпросника, има ли поставена някоя от следните диагнози от лекар към настоящия момент? Моля изберете:
Не
Диспраксия на развитието, координационно разстройство на развитието, специфични нарушения в развитието на двигателните функции
Дислексия, дисграфия, специфични разстройства в развитието на речта и езика
Хиперактивност с дефицит на вниманието или дефицит на вниманието
Разстройства в аутистичния спектър или Аспергер синдром
Специфични разстройства в развитието на училищните умения
Неврологично, невро-мускулно или генетично заболяване
Друго
Моля, отговорете на въпроса.
Желаете ли да получавате допълнителна информация във връзка с публикации или провеждани мероприятия по темата в бъдеще?
Не
Да
Email
Изпращане на отговорите
Review Answers