Периоди и особености в детското развитие

  Детско развитие е термин с твърде голям обхват. По тази причина някои от статиите ще са обзорни. В други по-специализирано ще разгледаме общи положения и частни случаи свързани с: Особености на двигателното детско развитие. Сензорна интеграция. Обща физическа подготовка. Гръбначни изкривявания. Плоскостъпие и т.н. (още…)
More